สารที่มีอยู่ใน บุหรี่ไฟฟ้า

สารที่มีอยู่ใน บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกชนิดหนึ่ง ที่สามารถส่งต่อสารนิโคตินเพื่อให้เข้าสู่ร่างกายได้ชนิดหนึ่ง ซึ่งก็มีส่วนประกอบขั้นพื้นฐานที่เป็นของเหลว หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือก็คือนิโคติน ที่ถึงแม้ตัวแปรชนิดนี้ จะเป็นสารที่มีการสกัดออกมาโดยปราศจากสารนิโคตินภายในท้องตลาด แต่ก็ยังมีส่วนประกอบ ที่สามารถนำเอามาเป็นตัวกำหนดค่าการใช้งานได้เช่นเดียวกัน และนอกจากนี้ยังมีสารประกอบทางเคมีอื่น ๆ อีกหลายชนิดในของเหลว  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโพรพิลีนไกลคอล หรือกลีเซอรีน ซึ่งสารดังกล่าว ล้วนแล้วแต่เป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างไร ที่โดยปกติแล้วมักจะนำเอามาใช้เป็นสารเพิ่มความข้นในอาหาร ยา หรือครีม อยู่เป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งจะแตกต่างจากที่นำเอามาใช้กับบุหรี่ไฟฟ้า เพราะจะถูกให้ความร้อน และสูดดมเข้าไป เพื่อให้สารเติมแต่งที่เป็นไปได้ที่ใช้ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง โดยที่ในปัจจุบันสารปรุงแต่งต่าง ๆ ก็มีให้เลือกใช้มากมาย ควรเลือกปริมาณสาร และรวมไปถึง กลิ่นกับรสชาติ ที่เหมาะสมกับการใช้งานให้มากที่สุด

ประโยชน์หลักของบุหรี่ไฟฟ้า

สำหรับ ประโยชน์หลักของบุหรี่ไฟฟ้า ที่หลายคนเลือกที่จะนำเอามาใช้งาน นั่นก็คือ การใช้บุหรี่ไฟฟ้า จะสามารถเป็นการลดสารอันตราย ที่เกิดขึ้นมาจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างมาก ที่จะทำให้เกิดควันบุหรี่ที่มนุษย์สูดเข้าไป โดยมีทาร์ และสารก่อมะเร็งจำนวนมาก โดยที่ปัญหาเหล่านี้จะหายไปทันที ถ้าหากผู้คนหันมาใช้ประโยชน์จากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งไม่รวมถึงกระบวนการเผายาสูบ ซึ่งการใช้งานจะเปลี่ยนจากการเผาไหม้ มาเป็นไอความร้อนของของเหลวแทน

แต่ถึงจะมีประโยชน์ และเหมาะสมกับการใช้งาน ของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยจาก หัวหน้าผู้ตรวจการสุขาภิบาล ที่ออกมาเตือนประชาชนที่เลือกใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าว่า องค์ประกอบของไอน้ำที่เกิดขึ้นระหว่างการให้ความร้อนของ e-liquids ยังรวมถึงสารต่าง ๆ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ อะซีตัลดีไฮด์ อะซิโตน อะโครลีน โอ-เมทิล-เบนซาลดีไฮด์ และไนโตรซามีนที่ก่อมะเร็ง เพราะอย่างที่บอกว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้า มันก็จะมีทั้งข้อดี และข้อเสีย เพราะฉะนั้น การศึกษาข้อมูล และเลือกนำเอาบุหรี่ไฟฟ้าในประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคน จึงเป็นเรื่องสำคัญ

บทสรุปสารที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า

สารที่มีอยู่ใน บุหรี่ไฟฟ้า

ถึงแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน เกี่ยวกับเรื่องของ บุหรี่ไฟฟ้า เพราะในปัจจุบันก็ได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า ห้ามนำเข้า และครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า โดยรัฐบาล เพราะฉะนั้นจึงได้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ที่มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งก็จะมีเหตุผลต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป โดยที่ต่างฝ่ายก็จะหยิบยกข้อมูลในด้านที่ตัวเองต้องการนำเสนอออกมา ที่ถ้าหากใครได้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด และเสพข่าวของทั้ง 2 ฝ่าย ก็อาจจะเกิดการสับสนได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกใช้งานทุกครั้ง ควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลให้มากพอเสียก่อน เพราะถ้าศึกษาไม่ดีพอ จากที่จะนำเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ก็อาจจะทำให้เป็นได้ผลเสียภายในร่างกายแทนได้นั่นเอง