ผลสำรวจเผยสื่อออนไลน์ทำให้วัยรุ่นเห็นโฆษณา พอตไฟฟ้า มากกว่าผู้ใหญ่

ผลสำรวจเผยสื่อออนไลน์ทำให้วัยรุ่นเห็นโฆษณา พอตไฟฟ้า มากกว่าผู้ใหญ่

           ในช่วงเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกและประเทศเผชิญหน้ากับโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมการจับจ่ายหลายอย่างของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจหลายกลุ่มอุตสาหกรรม แต่เมื่อมองลึกลงไปในพฤติกรรมผู้บริโภคกลับพบข้อมูลที่ชวนประหลาดใจว่า “ผู้บริโภคกลุ่มอายุ 20-25 ปี ยังคงซื้อสินค้าประเภท เหล้า-เบียร์ ในปริมาณเท่าเดิม” จากผลการสำรวจเรื่อง “การวิจัยทัศนคติของผู้บริโภคสำหรับการตลาดเพื่อสังคม” บริษัทวิจัยการตลาด Vitamins Consulting & Research จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์เรื่องพฤติกรรมการซื้อและโฆษณาเหล้าบุหรี่ พอตไฟฟ้า ในช่วงโควิด ผ่านออนไลน์ Buzzebees panel ช่วงวันที่ 1 พ.ย. – 19 พ.ย. พ.ศ.2564 จำนวน 400 คน ช่วงอายุ 18-25 ปีทั่วประเทศไทย (กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น ชาย 51% หญิง 48% เพศทางเลือก 1% เขตพื้นที่ กทม.57% ต่างจังหวัด 43% พบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

อายุ 18-19 ปี เป้าหมายหลักของ พอตไฟฟ้า

       จากการสำรวจพบว่า ผู้บริโภควัย 18-25 ปี เป็นเป้าหมายที่ พอตไฟฟ้า ยิงโฆษณาไปหา จนทำให้สัดส่วนความถี่ของการเห็นโฆษณาพอตมีมากถึง 10.30 ครั้งต่อเดือน ส่วนพอตไฟฟ้า 9.48 ครั้งต่อเดือน ขณะที่เครื่องดื่มควบคุมอย่าง เหล้า-เบียร์ แอลกอฮอล์พร้อมดื่ม มีอัตราความถี่อยู่ที่ 9.5 ครั้งต่อเดือน นั่นแปลว่า สินค้าที่มีกฎห้ามโฆษณา กลับใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อสื่อสารที่ “ยิงตรง” ถึงกลุ่มเป้าหมาย จนทำให้เกิดการมองเห็น โดยกลุ่มวัยรุ่นชาย อายุ 18-19 ปี เป็นกลุ่มที่เห็นโฆษณาบุหรี่มากที่สุด แบ่งเป็น บุหรี่ 3.2% พอตไฟฟ้า 28% มีความถี่อยู่ที่ 11.3 ครั้งต่อเดือน ในส่วนนี้มี 69% เห็นโฆษณาทุกวัน หรือ 2-3 ครั้งใน 1 สัปดาห์

ปิด-เปิดเมืองไม่มีผลผู้ชายวัย 20-25 ปี ยังเมาเท่าเดิม

          เมื่อถามถึง การซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้ชายที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มีการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวมมีปริมาณเท่าเดิม ผู้หญิงซื้อน้อยลง รายละเอียดช่องทางการซื้อ ผู้บริโภคในภาพรวมทั้งชายหญิง 58% เคยซื้อเหล้าด้วยช่องทางออนไลน์ 65% ซื้อเบียร์ผ่านช่องออนไลน์นอกจากนี้ ยังมีการซื้อผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอร์รี่ 56% เคยซื้อเหล้าผ่านเดลิเวอรี่ 62% เคยซื้อเบียร์ร้านเดลิเวอร์รี่ ส่วนความถี่ เมื่อเปรียบเทียบก่อนกับหลังโควิด-19 พบว่าผู้บริโภควัย 20-25 ปี ยังซื้อ เหล้า-เบียร์ ในปริมาณเท่าเดิม ส่วนวัยรุ่น 18-19 ปี กลับอาศัยช่องทางใช้ช่องทางเดลิเวอรี่ในการซื้อ เหล้า-เบียร์ ที่ไม่สามารถซื้อได้เอง ขณะที่ช่องทางนี้กลับมีช่องโหว่ที่ไม่ต้องแสดงตัวตน ทำให้มีความถี่ในการซื้อที่ 2.07 ครั้งต่อเดือนสำหรับเหล้า และ 2.42 ครั้ง ในกรณีของเบียร์ซึ่งมากกว่าภาพรวมมาก

บทสรุปต่อผลการสำรวจคนเห็นโฆษณาพอตไฟฟ้ามากขึ้น?

ผลสำรวจเผยสื่อออนไลน์ทำให้วัยรุ่นเห็นโฆษณา พอตไฟฟ้า มากกว่าผู้ใหญ่

           จากผลการสำรวจครั้งนี้ กลับเป็นภาพสะท้อนว่าเมื่อใช้สื่อออนไลน์ สินค้าพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ พอตไฟฟ้า สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายเยาวชน ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของนักการตลาด กลุ่มผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์ เจ้าของแพลตฟอร์มไปจนถึงตัวผู้บริโภคเอง ที่ต้องมีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงการเลือกใช้สื่อ รูปแบบการออกแบบสื่อ ให้มีความเหมาะสม และรู้เท่าทันกลุ่มสินค้าเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน์ที่ Algorithm หรือระบบการจัดสรรข้อมูลของเจ้าของแพลตฟอร์ม จะคัดกรองคอนเทนต์ตามความสนใจของผู้ใช้งาน