Category Archives: kardinal

Ks kurve pod น้ำยาสุดยอดจาก kardinal stick

Ks kurve pod น้ำยาสุดยอดจาก kardinal stick

พอตไฟฟ้า ยี่ห้อดังอย่าง Kardinal Stick กับตัวพอตไฟฟ้ารุ […]

เหตุผลที่เลือก Kardinal Stick

เหตุผลที่เลือก Kardinal Stick

ในยุคที่ความเสรีมีมากมาย แม้แต่การสูบบุหรี่แบบมวนแบบเดิ […]

KS KURVE ตัวช่วยในการเลิกสูบบุหรี่

KS KURVE ตัวช่วยในการเลิกสูบบุหรี่

Ks kurve ทำให้ ks kurve หรือ Kardinal kurve ให้กลิ่นชัด […]